แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 390
1
เก็งแนวข้อสอบ+นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2819 

เก็งแนวข้อสอบ+นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
จำนวนหน้า 247 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ประวัติความเป็นมาของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
- วิสัยทัศน์/ พันธกิจ / ภารกิจ ของกรมอุทยาแห่งชาติฯ
- โครงสร้างการบริหารงานและภารกิจ
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- สรุป ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติและนันทนาการ
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ำ
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กรมอุทยาน แห่งชาติฯที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ในไทย
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายวิธีบัญญัติ กฎหมายมหาชน
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึง ปัจจุบัน (ฉ.11)


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3197

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจอำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่1. 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่2.
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา 
แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา 
เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2. 
 กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษา วินัยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
การพิทักษ์คุณธรรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/142

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

3
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พร้อมธงคำตอบ ภาค 1 สมัยที่ 70
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_571795_th_2843930

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พร้อมธงคำตอบ ภาค 1 สมัยที่ 70
ผู้แต่ง : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า : 30 หน้า
ขนาด : 18x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_571792_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
รวมแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน อก.5 ชาย,หญิง 1,050 ข้อ พร้อมเฉลย ปี 2560

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2616

รวมแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน อก.5 ชาย,หญิง 1,050 ข้อ พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1 ความสามารถทั่วไป
1.1.1 อนุกรม
1.1.2 โจทย์คณิตศาสตร์
1.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
1.1.4 อุปมาอุปไมย
1.1.5 เงื่อนไขภาษา
1.1.6 เงื่อนไขสัญลักษณ์
1.2 ภาษาไทย
 
2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
2.1.1 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด (Microsoft Word)
2.1.2 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
2.1.3 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์
2.1.4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.1.5 การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.2.1 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
2.2.2 คำศัพท์ (Vocabulary)
2.2.3 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Stucture)
2.2.4 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
2.2.5 การสนทนา (Conversation)
 
2.3 สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
2.4 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
ราคา 220 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/77

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
การศึกษา / Thai Law Dictionary English-Thai ขนาดกลาง A5
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 07:46:19 PM »
Thai Law Dictionary English-Thai ขนาดกลาง A5ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_760682_th_7105418 

Thai Law Dictionary English-Thai ขนาดกลาง A5
ผู้แต่ง : รชิตา ทิพย์โชติ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2557
จำนวนหน้า: 307 หน้า
ขนาด :  A5
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786163250704
 
Dictionary นั้นได้มีการจัดพิมพ์กันอย่างแพร่หลาย  โดยหลายสำนักพิมพ์  ในหลายรูปแบบ  นั้นก็เป็นเพียง Dictionary  ทั่วไปเท่านั้น  การที่จะนำ Dictionary ดังกล่าวไปใช้หรืออ้างอิงทางคดีในกระบวนการยุติธรรมกับอารยประเทศหาพอเพียงไม่ การใช้  Thai  Law Dictionary  จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
  ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล โดย นางสาวรชิตา  ทิพย์โชติ  และคณะ  รวบรวมเรียบเรียง  Thai Law Dictionary  สำเร็จด้วยความพากเพียรยิ่ง  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเป็นตัวช่วยทั้งการศึกษา  อ้างอิง  และใช้งานในกระบวนการยุติธรรม
  กระผมในฐานะอาจารย์สอนกฎหมายคนหนึ่ง  รู้สึกประทับใจผลงาน  Thai Law Dictionary  อันมีคุณค่าฉบับนี้ขึ้นสู่บรรณพิภพ
ผศ. พลตรี ดร.วิริยะ  คชเสนี
 
ปรารภ
  ศัพท์กฎหมายภาษาอังกฤษ  เป็นศัพท์เฉพาะ เช่นเดียวกับศัพท์เทคนิคอื่น ๆ  เพื่อการเข้าถึงความหมายเฉพาะระหว่างสองภาษา  ซึ่งคำศัพท์ดังกล่าวได้มีการใช้ทั้งระดับสากลและแปลกฎหมายไทยมาก่อน
  ผลงานจัดพิมพ์  Constitution (รัฐธรรมนูญ), The Civil and Commercial Code (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) , The Criminal Code (ประมวลกฎหมายอาญา) , The Civil Procedure Code (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) , The Criminal Procedure Code (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) และอื่น ๆ รวมกว่า 100 ฉบับ 
  นอกจาก  Thai Law Dictionary รุ่น Limited Edition แล้ว ทางสำนักพิมพ์ยังมีโครงการจะจัดทำ Thai Law Dictionary (ฉบับไทย-อังกฤษ) , ศัพท์หมวด และอื่น ๆ  หากได้ผลตอบรับที่ดีจากท่าน
ผู้สนใจในศัพท์กฎหมายภาษาอังกฤษ 
  ผู้รวบรวม
 
  ศัพท์ตัวอย่าง
 
civil service (ซีฝ-อิล เซอฝิซ) ราชการพลเรือน 
gain  n. vi. vt. (เกน)  ผลกำไร  หรือ  รายรับ รายได้ 
reopening a case (ริโอ-เพ็นทิง อะ เคซ) การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_760682_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

6
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน พร้อมเฉลย ปี 61 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3698

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ 
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
เจาะข้อสอบ งานบุคคล 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2902

คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม 
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สินค้าในภารกิจของกรมสรรพสามิต
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบความรู้ทาง เคมี
เจาะข้อสอบความรู้ทาง ชีววิทยา 
เจาะข้อสอบความรู้ทาง ฟิสิกส์ 
เจาะข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/234

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

8
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3816

ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ค่านิยมโครงสร้าง 
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน
ความหมายของ แรงงาน
ภาพรวมตลาดแรงงานไทย 
การขาดแคลนแรงงานไทย 
ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน 
รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
นโยบายกระทรวงแรงงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/145

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ ช่างฝีมือทหาร พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2936 

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ ช่างฝีมือทหาร พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
หมวดวิชาคณิตศาสตร์
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1. 
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.
 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2. 
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4. 
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.
เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.
 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.พร้อมเฉลยอธิบาย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.พร้อมเฉลยอธิบาย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.พร้อมเฉลยอธิบาย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.พร้อมเฉลยอธิบาย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.พร้อมเฉลยอธิบาย
หมวดวิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 1.พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 2.พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 3.พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 4.พร้อมเฉลย 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 5.พร้อมเฉลย 
 
หมวดวิชาสังคมศึกษา
เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1. พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2. พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3. พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 4. พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 5. พร้อมเฉลย
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/237

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

10
รวมแนวข้อสอบ เจ้าพน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง 900 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 59ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/665

รวมแนวข้อสอบ เจ้าพน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง 900 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 59
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2559
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1.ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
 
  ส่วนที่1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
  ส่วนที่2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
  ส่วนที่3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
  ส่วนที่4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธิ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
  ส่วนที่5 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
  ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
  ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาน การเงิน การคลัง และพัสดุ
  ส่วนที่6 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
  กฎหมายอาญากฎหมายแพ่ง
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  กฎหมายอาญา
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ส่วนที่7 การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 136 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
  ส่วนที่8 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน
  งานทะเบียนทั่วไป
  ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
  งานบัตรประจำตัวประชาชน
  งานทะเบียนทั่วไป
  ส่วนที่9 ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร
  งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม
  งานสถานบริการ และงานอื่นๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
  ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
  งานการพนัน
  งานควบคุมการเรี่ยไร
  งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
  งานโรงรับจำนำ
  งานโรงแรม
  งานสถานบริหาร
  งานอื่นๆที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
  ส่วนที่10 ความรู้เกี่ยวกบการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
  การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและการไกล่เกลี่ย
  ประนีประนอมข้อพิพาท การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทาง
  ราชการและกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
  ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
  การสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
  กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
  ส่วนที่11 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในการจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครองและงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
รวม พ.ร.บ.ที่แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล ปี พ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_824269_th_7105439 

รวม พ.ร.บ.ที่แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ปี พ.ศ.2560 
ผู้แต่ง : สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : 2560
จำนวนหน้า : 30 หน้า
ขนาด :  18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
หนังสือเล่มนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๖๐  รวม ๗๖ พ.ร.บ.  ดังนี้
 
๑.ควบคุมการขายทอดตลาด
๒.ประมวลรัษฎากร
๓.เรือไทย
๔.การเดินอากาศ
๕.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
๖.สถานบริการ
๗.ภาษีป้าย
๘.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๙.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
๑๐.ปุ๋ย
๑๑.คนเข้าเมือง
๑๒.สิทธิบัตร
๑๓.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
๑๔.อาคารชุด
๑๕.คุ้มครองผู้บริโภค
๑๖.ควบคุมอาคาร
๑๗.ชดเชยค่าภาษีอากร
๑๘.ควบคุมสินค้าตามชายแดน
๑๙.อ้อยและน้ำตาลทราย
๒๐.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
๒๑. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
๒๒.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
๒๓.ประกันสังคม
๒๔.การเล่นแชร์
๒๕.การทะเบียนราษฎร
๒๖.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๗.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
๒๘.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
๒๙.วัตถุอันตราย
๓o.โรงงาน 
๓๑.ประกันชีวิต
๓๒.ประกันวินาศภัย
๓๓.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทย
๓๔.ลิขสิทธิ์ 
๓๕.กองทุนบำเหน็จบำนาญ
๓๖.บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
๓๗ ว่าด้วยราคาสินค้า....
๓๘ ป.ป.ง. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓๙ มาตราชั่งตวงวัด
๔o คุ้มครองพันธุ์พืช
๔๑.ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๔๒.วิศวกร
๔๓.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
๔๔.สถาปนิก
๔๕.การขุดดินและถมดิน
๔๖. การบัญชี 
๔๗ แบบผังภูมิของวงจรรวม
๔๘ การจัดสรรที่ดิน
๔๙.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นรัฐมนตรี
๕o.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
๕๑.การรถไฟขนส่งมวลชน
๕๒.กองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ
๕๓.การประกอบกิจการโทรคมนาคม
๕๔.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๕๕.การฌาปนกิจสงเคราะห์
๕๖.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
๕๗.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๕๘.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๕๙.วิชาชีพบัญชี
๖o.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
๖๑.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
๖๒.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
๖๓.การประกอบกิจการพลังงาน
๖๔.โรงเรียนเอกชน
๖๕.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
๖๖.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
๖๗.ธุรกิจสถาบันการเงิน
๖๘.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
๖๙.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
๗o.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
๗๑.มาตรฐานสินค้าเกษตร
๗๒.การมาตรฐานแห่งชาติ
๗๓.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
๗๔.เครื่องมือแพทย์
๗๕.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
๗๖.กองทุนการออมแห่งชาติ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_824269
_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

12
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2443

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพ.ศ.2538และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวางแผนโครงการ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ
การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.
 
ราคา 270 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)13
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลยไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979837-6929935-ไฟล์+PDF+คู่มือเตรียมสอบ+เนื้อหา+แนวข้อสอบ+กรมบัญชีกลาง+เจ้าหน้าที่ธุรการ+พร้อมเฉลย.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979837_th 

ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย

รหัสสินค้า: 005649
ราคา: 260.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
งานธุรการ
การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
- เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
การวิเคราะห์
การวางแผน
การประสานงาน
การจัดการองค์การ
- แนวข้อสอบ
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ
การบริหารราชการ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุปย่อ)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979837_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
การศึกษา / กฎหมายโทรคมนาคม จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 09:41:49 AM »
กฎหมายโทรคมนาคม จินตนา พนมชัยชยวัฒน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_781094_th_2402683กฎหมายโทรคมนาคม จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
ผู้แต่ง : จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า: 216 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 พัฒนาการทางเทคโนโลยีและบริการกิจการโทรคมนาคม
  1.1 บทนำ
  1.2 พัฒนาการทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและบริการกิจการโทรคมนาคม
  1.2.1 ศตวรรษที่ 18-ศตวรรษ ที่19
  ก) ระดับโลก
  ข) ระดับประเทศ
  1.2.2 ศตวรรษที่ 19- ศตวรรษที่ 20
  ก) คุณลักษณะเฉพาะของทรัพย์พยากรคลื่นความถี่วิทยุ
  ข) พัฒนาการเทคโนโลยี อนาล็อค และรูปแบบกิจการโทรคมนาคม
  ค) พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตกับรูปแบบกิจการโทรคมนาคม
  1.3 การขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจศตวรรษที่ 20
  1.3.1 เทคโนโลยีหลอมรวมสื่อกับรูปแบบกิจการโทรคมนาคมใหม่ๆ
  1.3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการกิจการโทรคมนาคม
  1.3.3 การเปิดเสรีในการบริการกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับกิจการโทรคมนาคมใหม่ๆ
  1.3.4 นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล
 
บทที่ 2 นโยบายและกฎหมายโทรคมนาคม
  2.1 ระยะเริ่มต้น จนถึง พ.ศ2535
  2.1.1 รัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
  2.1.2 รัฐวิสาหกิจจัดทำกิจการโทรคมนาคม
  2.2 ระหว่างปี พ.ศ 2535- พ.ศ 2540
  2.2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางพาณิชยกรรม
  2.2.2 การให้เอกชนเข้าดำเนินงานกิจการโทรคมนาคม
  2.2.3 การผูกขาดตลาดบริการกิจการโทรคมนาคม
  2.2.4 ปัญหาด้านกฎหมายและองค์กรบังคับใช้กฎหมาย
  2.3 ระหว่างปี พ.ศ 240 - พ.ศ 2557
  2.3.1 แนวความคิดรูปแบบองค์กรอิสระในการกำกับดูแล
  2.3.2 รูปแบบขององค์กรกำกับดูแล
  2.3.3 องค์กรกำกับดูแลอิสระ
 
บทที่ 3 องค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการจัดสรรทรัพยากร
  3.1 องค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
  3.1.1 การให้บริการกิจการโทรคมนาคมเพื่อพาณิชยกรรม
  3.1.2 อำนาจกึ่งตุลากรและการอุทธรณ์
  3.2 กฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริการกิจการ
  3.2.1 การคุ้มครองการแข่งขัน (Compertition Safeguard)
  3.2.2 หลักการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับบริการกิจการโทรคมนาคม
  3.2.3 หลักการใช้บริการอย่างทั่วถึง (Universal service)
  3.2.4 หลักการเข้าสู่ตลาด (Right to Access) และการออกใบอนุญาต (Licensing)
  3.3 บทบาทหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
  3.3.1 กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ
  3.3.2 การแบ่งสรรคลื่นความถี่วิทยุ
  ก) คำแถลงนโยบายของรัฐหรือกฎระเบียบข้อบังคับ (National Policy Statement or Regulation)
  ข) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุแห่งชาติ (National Spectrum Plan)
  ค) ตารางกำหนดความถี่วิทยุแห่งชาติ (Table Frequency Allocation)
  3.4 การออกใบอนุญาต
  3.4.1 นโยบายการออกใบอนุญาต
  3.4.2 ประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการ
  3.4.3 แนวปฎิบัติในการออกใบอนุญาต
  ก) หลักความโปร่งใส (Transparency)
  ข) การระดมความคิดเห็นสาธารณะ (Public Consuitation)
  ค) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (License Fecs)
  ง) ความสมดุลของความเชื่อมั่นและความยืดหยุ่นในการปรับสมดุล (Blalancing Certaninty and Flexiblity)
  จ) การแยกใบอนุญาตออกจากการจัดซื้อจัดจ้าง (Distinguishing Licensing from Procurement)
  ฉ) พื้นที่ให้บริการ (Service Areas)
  ช) หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (Qualication Criteria)
  ซ) หลักเกณฑ์การคัดเลือก (Selection Criteria)
  ฌ) รายละเอียดการอนุญาตประกอบกิจการ (Contents of License)
  3.4.4 การแก้ไขปรับปรุงและการโอนสิทธิิในใบอนุญาตให้ใช้
 
บทที่4 กฎหมายโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา
  4.1 พัฒนาการกฎหมายในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ
  4.1.1 กฎหมายในระดับนโยบาย
  4.1.2 กำหมายในระดับบริหาร (Adminstrative Law)
  ก) ระยะเริ่มต้น - ก่อน ค.ศ.1934
  1. หลักกฎหมายว่าด้วยการให้บริการกิจการสาธารณูปโภค (Public Utility Regultion)
  2. หลักกฎหมายขนส่งสาธารณะ (Common Carrier Regulation)
  ข) ช่วงปี ค.ศ 1934 - ก่อน ค.ศ 1996
  1. หลักกฎหมายว่าด้วยการให้บริการทั่วถึงและเป็นสากล (Universal Service)
  2. หลักกฎหมายการกำกับดูแล
  ค) นับแต่ประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยโทรคมนาคม ค.ศ 1996
  1. การให้บริการทั่วถึงและเป็นสากล (Universal Service)
  2. การเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection)
  3. เปิดเสรีในตลาดบริการกิจการเคเบิ้ล
  4. เปิดเสรีในตลาดบริการกิจการโทรคมนาคมและการกำกับดูแล
  5. สภาพการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม
  4.2 องค์กรของรัฐในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
  4.2.1 คณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง (FCC) 
  ก) หน่วยงาน (Bureau)
  ข) สำนักงาน (Ofce)
  4.2.2 สำนักงานบริหารข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ (NTIA)
  ก) สำนักบริหารคลื่นความถี่ 
  ข) สำนักอื่นๆ
  4.2.3 การประสานงานระหว่าง FCC และ NTIA 
 
บทที่ 5 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  5.1 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Internation Telecommunication Union; ITU)
  5.1.1 โครงสร้างและหน่วยงานที่สำคัญของ ITU 
  ก) ที่มาของ ITU 
  ข) พัฒนาการโครงสร้างที่สำคัญ
  ค) หน่วยงานที่สำคัญของ ITU 
  5.1.2 หลักเกณฑ์ที่สำคัญพัฒนาจาก ITU 
  ก) หลักเกณฑ์ตามสนธิสัญญา 
  1. หลักใครมาก่อนได้ก่อน (First- Come,First-Served)
  2. หลักความเที่ยงธรรม (Equitable Access)
  3. หลักห้ามการรบกวนอย่างรุนแรง (Harmful interence)
  4. แนวความคิดแบ่งปันทรัพยากรสากล (Shared universal resource)
  ข) ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (International Radio Regulation)
  ค) ตารางการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ(Table of Fregulation)
  ง) กฎเกณฑ์จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
  1. หลักอำนาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติ (Permanent Sovereignty Over Natural Resource)
  2. หลักทรัพยมรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ (Common Heritage of Mankind)
  5.2 GATs 
 
  5.2.1 พัฒนาการที่สำคัญ GATs
  5.2.2 หน่วยงานที่สำคัญของ GATs
 5.2.3 หลักเกณฑ์ที่สำคัญพัฒนาจาก GATs
 
            5.3  องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
 
บรรณานุกรม
 
ดัชนีค้นคำ
 
แผนภาพ
 
แผนภาพที่ 1  พัฒนาการเทคโนโลยีโทรคมนาคมระดับโลก
แผนภาพที่ 2  การแบ่งเขตภูมิภาคของ ITU ที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสอดคล้องกับหลักปรภูมิ
แผนภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม
แผนภาพที่ 4  เปรียบเทียบข้อมูลการเติบโตของของผู้ใช้บริการกิจการบรอดแบนด์ในกิจการเคลื่อนที่ และกิจการปรจำที่ และจำนวนผู้ใช้บริการ อินเตอร์เน็ตในปี พศ.2559 ใน 3 ภูมิภาคหลักๆของ                    ITU
แผนภาพที่ 5  เปรียบเทียบการเติบโตของผู้ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกๆ 5 ปีในภูมิภาค Asia - Pacic ของ ITU 
แผนภาพที่ 6  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรเลขและโทรศัพย์ วิทยุโทรศัพย์ และวิทยุกระจายเสียง
แผนภาพที่ 7  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระยะแรก
แผนภาพที่ 8  หลักเกณฑ์การจัดทำบริการสาธารณะ
แผนภาพที่ 9  โครงสร้างองค์กรในการกำกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่สอดคล้องกับระบบตลาดเศรษฐกิจเสรี
แผนภาพที่10  การแบ่งแยกบทบาทของหน่วยงานที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
แผนภาพที่11  วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
แผนภาพที่12  บริหารกิจขการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2553,มาตรา 4
แผนภาพที่13  ข้อดีของการคุ้มครองการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม
แผนภาพที่14  ทรัพยากรที่ต้องจัดสรรเพื่อกิจการโทรคมนาคม
แผนภาพที่15  การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุตามกฎหมายจัดตั้งปี พ.ศ 2553
แผนภาพที่16  แผนแม่บทการบริหารที่มีตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปี พ.ศ 2553
แผนภาพที่17  ตารางกำหนดคลื่นความถี่ของประเทศไทยที่แปลและปรับใช้ในประเทศไทยโดย กสทช. ในประกาศปี 2558.
แผนภาพที่18  ตัวอย่างย่านความถี่ 49-1800 kHz สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แผนภาพที่19  ตัวอย่างการจัดทำเชิงอรรถเฉพาะของประเทศไทย
แผนภาพที่20  วัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตของประเทศต่างๆ
แผนภาพทีี่21  กิจการที่ใช้การประมูลคลื่นถวามถี่ตาม กฎหมายจัดตั้ง กสทช. ปี 2553
แผนภาพที่22  ประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2544
แผนภาพที่23  ประเภทและลักษณะของบริการสาธารณะกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แผนภาพที่24  ลักษณะกระบวนการทีึ่สำคัญในการออกใบอนุญาตเพื่อความโปร่งใส
แผนภาพที่25  การจำแนกปรเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
แผนภาพที่26  การแบ่งแยกอำนาจทั้ง 3 ด้านตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
แผนภาพที่27  หน่วยงานของรัฐบาลกลางและองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
แผนภาพที่28  พัฒนาการรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ
แผนภาพที่29  พัฒนาการหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม ระยะก่อน ค.ศ 1934
แผนภาพที่30  พัฒนาการทางกฎหมายในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและกำกับกิจการโทรคมนาคม
แผนภาพที่31  การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบในการกำกับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา
แผนภาพที่32  หน่วยงานหลัก7 หน่วยงาน (ฺBureau)  ของ FCC ก่อนปี ค.ศ1996
แผนภาพที่33  หน่วยงานหลัก7 หน่วยงาน (Bureau)   ของ FCC นับจากปี ค.ศ1996
แผนภาพที่34  โครงสร้างสำนักงานบริหารข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ
แผนภาพที่35  โครงสร้างสำนักบริหารคลื่นความถี่ (The Ofce of Spectrum Management (OSM)) 
แผนภาพที่36  กฎเกณฑ์ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องอนุวัติการกฎหมาย
แผนภาพที่37  โครงสร้างและหน่วยงานหลัก ITU ตามกรรมสารหลักจัดตั้ง ITU ค.ศ 1996
แผนภาพที่38  การแบ่งแยกเขตภูมิภาคของ ITU ระดับโลก
แผนภาพที่39  ขอบเขตกฎหมายระหว่างประเทศกิจการโทรคมนาคมตามกรรมสารหลักจัดตั้ง ITU
แผนภาพที่ี40  กฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกรรมสารหลักจัดตั้ง ITU ที่นำมาปรับใช้ในตารางกำหนดความถี่แห่งชาติ พ.ศ 2553 และ พ.ศ 2558
แผนภาพที่41  กฎเกณฑ์จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ที่ปรากฎในธรรมนูญและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยสหภาพโทรคมนาคม และนำมาปรับใช้ในประเทศไทย
แผนภาพที่42  โครงสร้างองค์กการการค้าโลก
 
 
                                                                                                  สารบาญตาราง
 
 
ตารางที่ 1   กำหนดแถบย่านความถี่ที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้กิจการแต่ละประเภท
ตารางที่ 2   พัฒนาการเทคโนโลยีกิจการโทรศัพย์เคลื่อนที่และข้อจำกัดในการพัฒนา IG และ  2G     
ตารางที่ 3   เปรียบเทียบรูปแบบของบรอดแบรนด์และประโยชน์
ตารางที่ 4   พัฒนาการ 3G  และ  4G  ในกิจการโทรศัพย์และข้อจำกัดในการพัฒนา  
ตารางที่ 5   แผนภูมิทัศน์ของไทยในระยะเวลา 20 ปี ที่เสนอต่อ  ITU  แบ่งเป็น 4 ระยะ     
ตารางที่ 6   ตารางเปรียบเทียบรูปแบบองค์กรกำกับดูแลในผลการรายงานของ ITU เรื่ององค์กรกำกับดูแลที่เกิดขึ้นใหม่ในช่าวปี พ.ศ 2541 - 2543
ตารางที่ 7   เปรียบเทียบประเด็นพิจารณาสำคัญในการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งองค์กร ของรัฐที่เป็นอิสระ ตามรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ.2540 และ 2550
ตารางที่ 8   แหล่งที่มาของเงินทุนจากค่าธรรมาเนียมใบอนุญาตตามกฎหมาย
ตารางที่ 9   อำนาจทั้ง 3 ด้านขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติขององค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
                บับปีื พ.ศ.2553
ตารางที่10  การปรับใช้กฎเกณฑ์ WTO ในประเทศไทยในกฎหมาย  ระดับอนุบัญญัติ
ตารางที่11  เปรียบเทียบเนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ควรมีตามแนวทาง GATs กับกฎหมายไทย
ตารางที่12  หลักการสำคัญที่ควรมีในการออกใบอนุญาตตามแนวทาง GATs เทียบกับกรณีไทย
ตารางที่13  รูปแบบใบอนุญาตประเภทต่างๆ ตามรายงานการศึกษาของ ITU ปี พ.ศ.2543
ตารางที่14  บทบัญญัติที่กำหนดชัดเจนว่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แยกออกจากใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตารางที่15  บทบัญญัติที่มุ่งเน้นสร้างกลไกในการออกใบอนุญาตอย่างโปร่งใส
ตารางที่16  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระดมความคิดเห็นก่อนออกกรอบระเบียบกฎเกณฑ์ 
ตารางที่17  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
ตารางที่18  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นและความสมดุลของใบอนุญาต
ตารางที่19  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ 
ตารางที่20  หลักเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติตามกฎหมายไทย
ตารางที่21  ลักษณะสำคัญของวิธีการออกใบอนุญาตแต่ละประเภทที่อาจปรับใช้ตามกฎหมายไทย
ตารางที่22  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและโอนสิทธิในใบอนุญาต
ตารางที่23  หลักการห้ามรบกวนกันอย่างรุน (Harmful Interference) ในกฎหมายจัดตั้ง ฉบับปี พ.ศ 2543 และฉบับปี พ.ศ.2553
ตารางที่24  การปรับใช้กฎเกณฑ์ WTO ในประเทศๆไทยในกฎหมาย ระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ตารางที่25  องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริการกิจการโทรคมนาคม 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_781094_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ นักพัฒนาสังคม พร้อมเฉลย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2159คู่มือสรุป แนวข้อสอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ นักพัฒนาสังคม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 269 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติวิสัยทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
หลักการและวัตถุประสงค์การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดี
ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2594
งานสารบรรณ
เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี
การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 12)พ.ศ.2548
เฉลยแนวข้อสอบ
สถานการณ์ปัจจัยสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของ คสช.
สวัดิการผู้สูงอายุ
วินัยและการรักษาวินัย
งานด้านส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
แนวข้อสอบความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/200


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


หน้า: [1] 2 3 ... 390