แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 639
1
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2765

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจค่านิยมโครงสร้าง 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา 
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1. 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2. 
ความรู้ด้านงานเลขานุการ 
การประสานงาน 
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/149

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)2
ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4605

ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ
ระงับข้อพิพาทในชุมชน 
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนด้านการส่งเสริม 
แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรม 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ตัวอย่างเล่มนี้ ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/269

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)3
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง.พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2990

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง.พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 427 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ประวัติการตรวจเงินแผ่นดิน 
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร 
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตร.) 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ค่านิยมร่วม (Core Value)
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบุคลากร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบริหารจัดการองค์กร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเครือข่ายการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงสร้างหน่วยงาน
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 
แก้ไข คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2558 
เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.  2544
ประมวลรัษฎากร แก้ไขถึง (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายมหาชน
สรุป พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ  พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง.พร้อมเฉลยดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6122

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550
การวิเคราะห์นโยบายและแผน 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 
แนวข้อสอบ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/134

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เดชอุดม ไกรฤทธิ์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_897936_th_7097084

การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เดชอุดม ไกรฤทธิ์
ผู้แต่ง : เดชอุดม ไกรฤทธิ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164040335


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_897936_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ การข่าว พร้อมแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3243 

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ การข่าว พร้อมแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม 
 
ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์ 
ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย
ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ 
ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป
–พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528
–ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
–ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554 
–การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร
–ความหมายของข่าว 
–การเขียนข่าว 
–หลักการอ่านข่าวและพิจารณาข่าว
–การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
–ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
–ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน 
แนวข้อสอบการข่าว ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบการข่าว ชุดที่ 2.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/126

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

7
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1727 

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 374 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Mission)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ 
พันธกิจกระทรวงมหาดไทย 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
สรุป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายของรัฐบาล 
 
ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
สรุปพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557 
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1960กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ผู้แต่ง : นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า: 354 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้
 
สารบัญ
 
 บทนำ.
(๑)แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒)ความเป็นมา และพัฒนาการเกี่ยวกับการคุ้ครองผู้บริโภคในประเทศไทย
(๓)ขอบเขต และลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓.๑)ขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓.๑.๑) ในเชิงเนื้อหา
(๓.๑.๒) ในเชิงรูปแบบ
 
ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองภู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
ความนำ: 
 
บทที่ ๑กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
 ๑.๑ เหตุผลความจำเป็น และขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
 ๑.๑.๑ เหตุผลความจำเป็นของพระราชบัญญัติ
 ๑.๑.๒ ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
 (๑) หลัก
 (๒) ข้อยกเว้น
 ๑.๒ กลไกลและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
๑.๒.๑ กลไกลในเชิงสารบัญญัติ:กลไกลเชิงป้องกัน
๑.๒.๑.๑ การรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
 (๑) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
 (Right to Informations)
 (๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ
(Right to Freedom of Choice)
 (๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ
(Right to Safety)
 (๔) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
 (Right to Fairness for Contract )
 (๕) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
 (Right to be heard and Right to Remedy)
๑.๒.๑.๒ การกำหนดให้มีองค์กรของรัฐเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค
 (๑) องค์กรของรัฐที่ปฎิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายและการควบคุมกำกับ
 (๒) องค์กรของรัฐที่ปฎิบัติหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ
๑.๒.๑.๓ การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ
 (๑) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ ในด้านการโฆษณา
 (๒) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ ในด้านฉลาก
 (๓) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ ในด้านสัญญา
 (๔) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ ในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
๑.๒.๒ กลไกลในเชิงวิธีสบัญญัติ: กลไกลการแก้ไข้เยียวยาความเสียหาย
 ๑.๒.๒.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
 (๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
 (๒) ผลทางกฎหมายของการดำเนินคดีโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๑.๒.๒.๒ กรณีองค์กรเอกชนฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
 (๑) เงื่อนไขของสมาคมและมูลนิธิที่จะสามารถฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
 (๒) การใช้สิทธิและอำนาจฟ้องคดีของสมาคมและมูลนิธิ
 
 บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
 ๒.๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะอย่าง
๒.๑.๑ กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร และกฎหมายเกี่ยวกับยา
๒.๑.๑.๑ เจตนารมณ์และโครงสร้างของกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร และกฎหมายเกี่ยวกับยา
(๑) เจตนารมฌ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร และกฎหมายเกี่ยวกับยา
(๒) โครงสร้างของกฏหมายเกี่ยวกับอาหารและกฎหมายเกี่ยวกับยา
๒.๑.๑.๒ การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารและยา
๒.๑.๒ กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Iiability Law)
๒.๑.๒.๑ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 (๑) ความรับผิดของผู้ประกอบการ
 (๒) เหตุหลุตพ้นความรับผิดชอบขอผู้ประกอบการ
๒.๑.๒.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 (ขออเขตความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง)
 (๑) ความเสียหายพื้นฐาน
 (๒) ความเสียหายต่อยอด
 ๒.๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
๒.๒.๑ ลักษณะและผลแห่งข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
(๑) ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
(๒) ผลแห่งข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
๒.๒.๒ ขอบเขตของการใช้บังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
 (๑) เหตุผลความจำเป็น
 (๒) ขอบเขตของการใช้บังคับที่เคร่งครัด
๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการขายสินค้าและให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ
 ๒.๓.๑ ลักษณะของการขายตรงและตลาดแบบตรง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ๒.๓.๑.๑ ลักษณะของการขายตรงและตลาดแบบตรง
 ๒.๓.๑.๒ ผลกระทบ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการขายตรงและตลาดแบบตรง
 (๑) ผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
 (๒) ความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าหรือบริการตามที่ตนเลือกซื้อได้อย่างแท้จริง
 (๓) ความเสี่ยงของผู้บริโภคต่อการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบและไม่สุจริจของบุคคลจากการขายตรง
 และการตลาดแบบตรง 
 ๒.๓.๒ มารตการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
๓.๒.๒.๑ กรณีมิใช่การประกอบธุระกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมาย
๓.๒.๒.๒ กรณีการประกอบธุระกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมาย
 (๑) การกำหนดหน้าที่แก่ผู้ประกอบธุระกิจแบบขายตรง และผู้ประกอบธุระกิจแบบตลาดตรง
 (๒) การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าและบริการจากการขายตรงหรืแตลาดแบบตรง
 (๓) การกำหนดให้มีองค์กรกำกับดูแลและปฎิบัติตามพระราชบัญญัตเป็นการเฉพาะ
 
 
ส่วนที่สอง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสัญญัติ
ความนำ
 
 
บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวีธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
๑.๑ ขอบเขตการใช้บังคับของระบบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
๑.๑.๑ ลักษณะของคดีผู้บริโภค
(๑) เงื่อนไขเชิงรูปแบบ
(๒) เงื่อนไขเชิงเนื้อหา
๑.๑.๒ กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับคดีผูบริโภค
๑.๒ ระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค
 ๑.๒.๑ ชั้นการฟ้องคดี
 (๑) การฟ้องคดีด้วยวาจา
 (๒) การฟ้องคดีต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
 (๓) การยกเว้นการใช้บังคับหลักกฎหมายเกี่ยวกับแบบของสัญญาหรือหลักฐานเป็นหนังสือ
 (๔) การยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่ผู้บริโภค
 (๕) กำหนดอายุความเป็นพิเศษ
 ๑.๒.๒ ชั้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
 (๑) ขอบเขตของข้อตกลงในสัญญาของผู้ประกอบธุระกิจ
 (๒) ภาระการพิสูจน์
 (๓) การใช้ระบบไต่สวนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
 ๑.๒.๓ ชั้นการชี้ขาดตัดสินคดี
 (๑) การแก้ไขคำข้อบังคับให้ถูกต้องหรือเหมาะสมยิ่งขึ้น
 (๒) การสงวนสิทธิของศาลในการแก้ไขคำพิพากษาในอนาคต
 (๓) การทำคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุระกิจปฏิบัติตามในเรื่องเฉพาะเจาะจง
 (๔) การนำผลแห่งคดีไปใช้บังคับแก่ข้อพิพาทในอนาคตที่มีข้อเท็จจริงแบบเดียวกัน
 
 
บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
๒.๑ ขอบเขตการใช้บังคับของการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๒.๑.๑ เงื่อนไขเชิงรูปแบบ
 (๑) คดีที่มีผู้บริโภคเป็นผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งรมกันเป็นกลุ่มบุคคล
 (๒) คดีที่ผู้บริโภคเป็นผู้เสียหายหนึ่งคน (หรือหลายคน) เป็นโจทก์ฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้เสียหายคนอื่นๆ
 (๓) คดีโจทก์ฟ้องและดำเนินคดีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายทุกคนในกลุ่มบุคคล 
 ๒.๑.๒ เงื่อนไขเชิงเนื้อหา 
 (๑) การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกรณีผูประกอบธุระกิจประพฤติผิดสัญญาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าแลบริการ
 (๒) การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกรณีผู้ประกอบการธุระกิจกระทำละเมิดเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการ
 (๓) การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกรณีผู้ประกอบธุระกิจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 ๒.๒ การคุ้มครองผู้บริโภคโดยการดำเนินคดีแบบแบ่งกลุ่ม
๒.๒.๑ การดำเนินคดีแบบแบ่งกลุ่มกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
 (๑) กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
 (๒) กระบวนพิจารณาที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบวิธีพิจารณาคดีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
๒.๒.๒ การดำเนินคดีแบบกลุ่มกับข้อจำกัดบางประการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
(๑) ข้อจำกัดของการนำระบบวิธีพิจรณาคดีผู้บริโภคมาใช้บังคับในคดีแบบกลุ่มเนื่องจากขัดหรือแย้งโดยชัดแจ้ง
กับลักษฌะเฉพาะของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
(๒) ข้อจำกัดอันอื่นมาจาก "ความแตกต่างหลากหลาย"ของความเสียหายที่สมาชิกในกลุ่มบุคคลได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยว กับการบริโภคสินค้าหรือบริการ
 
 
ส่วนที่สาม: องคพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ 
ความนำ: 
 
บทที่ ๑ องคพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
๑.๑ผู้บริโภค
๑.๑.๑ นิยาม และลักษณะขิงผู้บริโภค
๑.๑.๑.๑ นิยามผูบริโภค
(๑) นิยามผู้บริโภคตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
(๒) ความหมายผู้บริโภคตามคำวินิจฉัยหรือการตีความขององค์กรณ์รัฐหรือองค์กรตุลาการ
๑.๑.๑.๒ ลักษณะของผู้บริโภคตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑) ลักษณะของผู้บริโภคตามบริบทของกฎหมายไทย
(๒) ลักษณะของผู้บริโภคตามหลักสากลของประเทศต่างๆ
 ๑.๑.๒ สิทธิ และหน้าที่ของผผู้บริโภค
 ๑.๑.๒.๑ สิทธิของผู้บริโภค
(๑) สิทธิตามสัญญา
(๒) หน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๑.๒.๒ หน้าที่ของผู้บริโภค 
(๑) หน้าที่ตามสัญญา
(๒) หน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๑.๒ ผู้ประกอบธุระกิจ 
๑.๒.๑ นิยามลักษณะของผู้ประกอบธุระกิจ
๑.๒.๑.๑ นิยามของผู้ประกอบธุรกิจตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑) "ผู้ประกอบธุรกิจ" ตามประราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
(๒) "ผู้ประกอบธุรกิจ" ตามกฏหมายอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
๑.๒.๑.๒ ลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจตามกฏหมายเกียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 (๑) ผู้ประกอบธุรกิจตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 (๒) การคุ้มครองประกอบธุรกิจขนาดเล็กในความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่
๑.๒.๒ หน้าที่ และสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ
๑.๒.๒.๑ หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ
 (๑) หน้าที่พื้นฐาน
 (๒) หน้าที่เฉพาะ
๑.๒.๒.๒ สิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ
 (๑) สิทธิตามสัญญา
 (๒) สิทธิตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๑.๓ สินค้าเเละบริการ
 ๑.๓.๑ สินค้า
 ๑. สินค้า
 ๒. ลักษณะของสินค้า
 ๑.๓.๒ บริการ 
๑.บริการประเภทต่างๆ
๒.ลักษณะของบริการ
บทที่ ๒ การใช้บังคับกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๒.๑ กฏหมายกลางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
(๑) เงือนไขการใช้บังคับเชิงรูปแบบ
(๒) เงือนไขการใช่บังคับเชิงเนื้อหา
 ๒.๒ กฏหมายอื่นๆ เกียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
(๑) การใช้บังคับในบริบทเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
(๒) การใช้บังคับบนฐานของหลักวิชาการหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
บทสรุป
(๑) พัฒนาการของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
 (๑.๑) พัฒนาการของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
 (๑.๒) กลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
(๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น
 (๒.๑) ปัญหาในเชิงกฏหมาย: ปัญหาบทบัญญัติแห่งกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 (๒.๒) ปัญหาการจัดการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/59


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)

9
รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา 1,500 ข้อ เล่ม 1 พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4750

รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา 1,500 ข้อ เล่ม 1 พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า : 443
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
9786163827661
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 7
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 8
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 9
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 10
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 11
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 11
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 12
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 12
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 13
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 13
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 14
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 14
แนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 15
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ชุดที่ 15


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา ภาค ข ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2368

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา ภาค ข ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 238 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
• ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา หลักการจัดการการศึกษา
• หลักการศึกษา
• ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
• การประกันคุณภาพการศึกษา
• การวิจัยทางการศึกษา
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
• สื่อนวัตกรรมการศึกษา
• สื่อการเรียนการสอน
• การแนะแนวทางการศึกษา
• บริการและแนะแนวในโรงเรียน
• แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
• แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
• แนวข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
• แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา
• แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา
• แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)11
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3666

คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2561
จำนวนหน้า 262 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/72

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
ไฟล์ eBook คู่มือ+นวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กสถ. ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2684
ไฟล์ eBook คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กสถ. ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
8.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
สารบัญ
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
การประสานงาน
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล
ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมและประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่2 
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 4
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 5
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 6
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและงานต่าง ๆ
 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3295

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 301 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
ประวัติและบทบาทหน้าที่
ประวัติ
แผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนราชการของกรมศิลปากร
ภารกิจของกรมศิลปากร 
บทบาทหน้าที่ 
ลักษณะงานของกรมศิลปากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนการดำเนินงานของกรมศิลปากร
การกระทำอันละเมิดพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ
การปฏิบัติของกรมศิลปากรตามคำพิพากษา
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง บัญชีและการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 
งบการเงิน 
สมการบัญชี 
การวิเคราะห์รายการค้า 
ผังบัญชี 
สมุดรายวันชั้นต้น 
กระดาษทำการ 
สมุดรายวันเฉพาะ 
การบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ 
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน 
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารลูกหนี้ 
การบริหารสินค้าคงคลัง 
งบประมาณการลงทุน 
การคลังภาครัฐ 
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ e – market, e – bidding
แนวข้อสอบ  การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/246

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

14
ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561)
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744714_th_7130646ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) 
ผู้แต่ง: The Justice Group
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 416 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซ.ม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 ทั่วไป
ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
ลักษณะ 2 ศาล
หมวด 1 เขตอำนาจศาล
หมวด 2 การคัดค้านผู้พิพากษา
หมวด 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล
หมวด 4 การนั่งพิจารณา
หมวด 5 รายงานและสำนวนความ
ลักษณะ 3 คู่ความ
ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
หมวด 3 การนำพยานเอกสารมาสืบ
หมวด 4 การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล
ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
หมวด 2 ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำพิพากษาและคำสั่ง
หมวด 3 ค่าฤชาธรรมเนียม
ส่วนที่ 1 การกำหนดและการชำระค่าฤชาธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ส่วนที่ 2 ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม
ภาค 2 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด
ส่วนที่ 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ
ส่วนที่ 2 การขาดนัดพิจารณา
หมวด 3 อนุญาโตตุลาการ
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
ลักษณะ 2 ฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีชั่วคราวก่อนพิพากษา
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 คำขอในเหตุฉุกเฉิน
ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 คำขอในเหตุฉุกเฉิน
ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 วิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์และการจ่ายเงิน
ตารางกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ตาราง 1 ค่าขึ้นศาล (เสียในเวลายื่นคำฟ้อง)
ตาราง 2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตาราง 3 ค่าสืบพยานนอกศาล
ตาราง 4 ค่าป่วยการและค่าพาหนะพยานกับค่ารังวัดทำแผนที่
ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
ตาราง 6 อัตราค่าทนายความ
ตาราง 7 ค่าใช่จ่ายในการดำเนินคดี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2596 )
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2502 )
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 9 (พ.ศ. 2535)
หมายเหตุ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744642.744714_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (โดยย่อ) สุพจน์ กู้มานะชัย
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_777813_th_4562065 

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (โดยย่อ) สุพจน์ กู้มานะชัย
ผู้แต่ง : สุพจน์ กู้มานะชัย
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 112 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9789742036751
 
สารบัญ
 
- ภาค 1 ภาคทฤษฎี
 
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งกฎหมาย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หลักว่าด้วย"การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง"
บทที่ 3 หลักว่าด้วย"การย้อนส่ง"
บทที่ 4 หลักว่าด้วย"การยอมรับกฎหมายต่างประเทศในศาลไทย"
- ภาค 2 ภาคปฏิบัติ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
บทที่ 1 ลักษณะเอกชนของบุคคล
1.1 สถานะและความสามารถของบุคคล
1.2 ครอบครัว
1.3 มรดก 
บทที่ 2 ลักษณะเอกชนทางทรัพย์สินและนิติกรรม
2.1 หนี้
2.2 ทรัพย์ 
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_777813_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 639